Делегирање: 13. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 12. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 11. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 10. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 9. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 8. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 7. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 6. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: Финале КУП-а ОФС Владимирци 2020/2021

Делегирање: 5. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 4. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 3. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 2. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 1. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање