Овлашћење и списак службених и дежурних лица за утакмицу