Изборне скупштине ССОФС и ССОФТ одржаће се 5. и 6. Августа 2022.