Обавештења: 1) зимски прелазни рок; 2) чланарина,такса и дозвола за рад тренера; 3) овера чланарине

1) Зимски прелазни рок од 11-1-2021 до 5-2-2021

2) Таксе и дозволе за рад тренера

3) Чланарина за тренера